เริ่มต้นความสด หอมมัน ด้วยการคั้นคุณภาพจากมะพร้าวคัด 100% ที่ทำให้ได้หัวกะทิที่ ขาว ข้น หอม มัน ผ่านขั้นตอนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเก็บความสดของกะทิแบบธรรมชาติไว้ให้ได้มากที่สุด ตรวจวัดคุณภาพด้วยมาตราฐานเดียวกันทุกกล่อง จึงให้ความอร่อยไม่ต่างจากกะทิสด หัวกะทิ 100% อร่อยดี ส่งความเข้มข้น หอมมัน อร่อย อยู่คู่ครัวไทยมากว่า 30 ปี และยังขยายความอร่อยสู่อีกกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

 


 


กว่าจะเป็นหัวกะทิ 100% ตรา อร่อยดี

คัดเนื้อมะพร้าวสดที่แก่จัด

ทำความสะอาด
และคัดเนื้อมะพร้าวที่ได้มาตรฐาน

คั้นเป็นหัวกะทิ
และกรองด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงในเวลาอันรวดเร็ว
แต่ยังคงรสชาติ และรักษาคุณประโยชน์ไว้ได้ดี

ทำให้เย็นและเก็บพักไว้ในถังปลอดเชื้อ

บรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย สะอาดและปลอดภัย

8 สิ่งดีๆที่ กะทิ อร่อยดี คัดมาให้คุณ

 


การรับรองมาตรฐาน